Firma Rehberi


 

Ana Sayfa Ürün ve Hizmetler İller Firmanızı Ekleyin Bize yazın İstatistikler Popüler Üye Girişi

 
 

 
 

Simge Tur Turizm

Kategori : Turizm » Seyahat Acenteleri

Bu firmayı açılış sayfası yapın!

Bu firmayı sık kullanılanlara ekle!

Firma detaylarını yazıcıya gönder!

Firma Adı : Simge Tur Turizm
Web Adresi : http://www.simgeturturizm.com
Kısa Açıklama : Turizm sektöründe faliyet göstermekteyiz.

Simge Tur Turizm Hakkında :

SİMGE TUR TARİHÇESİ.

Simge Tur 1992 yılından 2002 yılına kadar şahsi firma olarak kadar Nazım ATAŞ ,
Tuncer GÜN ve Barış KORKMAZ idaresinde Okul ihalelerinde ve Personel taşımacılığında, Turizm gezilerinde üstüne düşen görevlerini daima başarı ile yerine getiren firma olmuştur.
Son yıllarda firmaların müşterilerine yetmedikleri görerek kurumsal kimlik kazanmak ve müşterilerine profesyonelce sunumlarda bulunabilmek amacıyla, yeniden yapılanma gereği duymuştur.ilk adım olarak şirketleşme yoluna 2002 yılında geçmiştir.
Şirketler arasında da kurumsal nitelikler değer kazanmaya başladığından, profesyonel yönetim, çalıştığınız kurum ve kişilere kaliteli hizmeti götürebilmek amacıyla uluslararası standartlara uyumluluk çalışmalarına (ISO 9001) başlamıştır.

SİMGE TUR’UN DEĞERLERİ:


Simge tur’ un değerleri, tavır ve davranışlarımıza yol gösteren ilkeleri oluşturur. Burada belirtilen ilkeler aynı hedefe yönelmemizi ve hareket etmemizi sağlar.

SİMGE TUR’ un değerleri şunlardır.
-Kurumsal Birlik
-Müşteri Odaklılık
-Çalışanların Memnuniyeti
-Çabuk Harekete Geçme
-Doğru ve Yaygın İletişim
-Kalite
-İş Ahlakı
-Doğal çevreye saygı
-Topluma Katkı
 
KURUMSAL BİRLİK:
Simge tur’ un organizasyonunda yer alan her birim, temel hedeflerimize ulaşmak için, kendi payına düşeni yapar. Her çalışanımız ve organizasyon birimlerimiz arasında karşılıklı inanç, saygı ve güveni pekiştirici çabalarımızı devam ettirmemiz gerekir. Her yeniden yapılanma kararı beklenen kurumsal hedefleri detaylı bir şekilde gösteren iyi değerlendirilmiş bir plana dayandırılmalı, uygulaması takibe alınmalı ve denetlenmelidir.
Simge tur’ un tüm personeli misyon, değerler ve politika belgesinde belirlenmiş değer ve standartlara uygun şekilde hareket eder.

MÜŞTERİ ODAKLILIK:
Kurumsal gelişimimiz, lider olmamız ve karlılığımız çok önemlidir. Müşterilerimize sağladığımız hizmetleri belirleyen ilkeler ise, toplam kalite yönetimi ve hizmet üretim süreç yönetimidir. Şirketimizin uzun vadeli büyümesini, liderliğini ve karlılığını sağlayan temel faktör, müşterilerini her ilişkide, onların ve Simge tur’ un karşılıklı yararına olacak şekilde tatmin etmektir. Ayrıca müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmak için tüm olanaklarımızı seferber ederiz.

1-Müşteri gereksinimlerine sürekli özen göstermek:
Müşteri istekleri bilinmeli ve organizasyonumuzun her kademesinde derhal yanıtlanmalıdır.
Müşterilerimizi dinlemeli ve onları anlamalıyız. Müşterilerimiz ile doğrudan ilişki şirket içi toplantı
lara göre önceliklidir.

2-Çalışanlarımızı, müşteriye daha iyi hizmet vermekten alıkoyan engellerin kaldırılması:
Müşteri memnuniyetini engelleyen organizasyon karmaşıklıkları ve prosedürleri ortadan kaldırırız.

3-Kazanılan ve kaybedilen projelerin incelenmesi:
Performansı arttırmak için müşterilerin neden bizden alım yaptığı ya da yapmadığını anlamalı,
vardığımız sonuçları tüm organizasyonumuza iletmeliyiz. Böylece alınan derslerden hepimiz yarar
lanabilir, hataları tekrarlamaktan kaçınabiliriz.

4-Toplam Kalite ve Hizmet süreç yönetimi:
Her ikisi de, müşteriye iyi hizmetin ön koşulu olan operasyon mükemmelliğin önemli öğeleridir.
Müşteri ile doğrudan ilişkisi olmasa bile her çalışanın, müşteri ilişkilerinde etkisi vardır. Her
çabamız, sonuçta şirketin varlık nedeni olan müşteriye hizmet etmektir.

5-Şirket içinde müşterilerimize, diğer müşterimiz gibi özenle davranmalıyız. Sonuçta hepimiz, şirketin
dış müşterilerine hizmet sürecinde rol oynamaktayız.

6-Değerlendirme:
Müşterilerimizle olan ilişkilerimizi sürekli olarak izlemeliyiz. Şirketimizde çalışanların memnuni-
yeti demek, Çalışanlarla olan tüm ilişkilerde dürüstlük, açıklık ve saygı demektir. Şirketimizin
başarısı, tüm çalışanlarımız bilgi, yetenek ve katkılarının bir araya getirilmesine bağlıdır.
Çalışanlarımız bilgi yetenek ve potansiyellerini hem şirket yararı hem de kendi iş tatminleri için
kullanmalıdırlar. Motive olmuş çalışanlar en değerli varlığımızdır.

Hedefimiz tercih edilen işveren olmaktır.

a-Yeterli olmak, profesyoneller ve yöneticiler için tek seçim kıstasıdır.

b-Hedefimiz, her bireyi dikkate alan, gelişmesini özendiren ve ödüllendiren bir iş ortamı yaratmaktır.
Bu ortamın belirgin özellikleri, karşılıklı saygı ve güvenin yanı sıra dürüstlük ve açıklık olmalıdır.

c-Meslek içi eğitim, her türlü bireysel ve takım çalışmasının kalbidir. Kurum içi ve dışı kurslarla
eğitim desteklenmelidir. Ancak sonuçta çalışanlar gelişmelerinden kendileri sorumludur.

d-Şirketimizde, çalışanların karar alma süreçlerine katılımı ve uygulama sonuçlarının adil paylaşımı
esastır.

Çabuk harekete geçme :
Yani süratle değişikliklere yanıt verebilme, dakikliğin ve hızlı değişimlerin yaşamsal önemde
olduğu turizm Personel ve öğrenci taşımacılığında Simge Tur’ u lider kılacak önemli bir rekabet
gücüdür. Süratli bir çalışma düzeni oluşturmak, şirketimizin kuruluşundan beri özelliği olmuştur.
Rekabet gücümüzü sağlayan önemli özelliklerimizden birisi pazarda meydana gelen değişikliklere
kaliteyi ihmal etmeden süratle yanıt verebilmemizdir.

1-Her Simge tur yöneticisi, değişim ve gelişime öncülük etmelidir. Harekete geçip, doğru olanı
yapmak elbette en iyisidir. Harekete geçip yanlış olanı yapmak ancak hatayı hemen düzeltmek
ondan sonra gelir.
(Oysa, gecikmeler yaratmak ya da fırsatları kaçırmak en kötü hareket şeklidir.)

2-Kararlar, gerekli bilgiler toplanır toplanmaz alınır. Daha detaylı araştırma gereği genellikle bir
karardan kaçmak için değilse bile o kararı geciktirmek için bir bahanedir. Veriler sağlam bir temel
oluşturur oluşturmaz, fazladan araştırmayı bırakmalı ve harekete geçmeliyiz.

3-Değişiklik uygularken kararlı davranmalı ve belirsizliğin yıkıcı etkilerini uzatmaktan kaçınmalıyız.
Eylemler olumlu şekilde sunulmalı ve yeni fırsatlar vurgulanmalıdır.

4-Şirketimizin her düzeydeki yöneticisi, sorunları hızlı bir şekilde çözmeye kendisini yetkili hissetmeli
ve olabildiğince, bu sorunları, bir üst yönetim kademesine havale etmemelidir.

5-SimgeTur tüm çalışmalarında, çalışma yaşamını düzenleyen yasa ve tüzük yönetmeliklere uyar.

Bir kurumsal yapıda iletişim:
Vites kutusundaki yağ gibidir. Simge turizm çalışanları ve tüm muhataplarını anında,doğru,yalın,
açıkça ve yazılı bilgilendirir. Her çalışma alanı bölge ve projenin sorumlusu, kendi sorumluluk
alanı içinde iletişimi geliştirir, uygular ve koordine eder. Tüm çalışanlarla sık sık yüz yüze iletişim,
önemli bir yönetim görevidir.
Kurum iletişiminden sorumlu personel, şirketimizi etkileyen bilginin iletişimden ve bilginin yayılmasından, koordinasyonundan genel sorumludur.
Şirketimiz çalışanları, kendi şirketlerini ilgilendiren bilgileri hemen almalıdır. Amaç şirketi doğrudan anında ve doğru bilgilendirmektir.

3- Kurumumuzda yazılı iletişim esastır.

4- Bilgi, güçlü bir araçtır. Onu kişisel çıkarlarımız için saklamamalıyız. Tam tersine kurum içinde,
sürekli ve anlaşılabilir bilgi akışı içinde tüm olanaklarımızı kullanırız.
 
Kalite:
Simge Tur’ un tüm faaliyetlerinde ana hedeftir. Amacımız müşterilerimiz tarafından en
kaliteli Turizm, personel ve öğrenci taşımacılık hizmetini veren bir şirket olarak tanınmaktır.
Şirketimiz, bu amaç doğrultusunda, müşterilerinin beklentilerini rekabet edebilecek maliyetlerle karşılamak için çaba sarf eder.
Kalite standartları, müşteri beklentilerine uygun ya da aşan şekilde tanımlanır.
Hizmet süreç yönetimi, yüksek kaliteye ulaşmak için izlenen önemli stratejilerden biridir.
Kalitede ödün verilmez.
Kalitenin sürekli gelişimi için yıllık planlara ölçülebilir hedefler konur. Gerçek performans sürekli olarak izlenir.

6- Kaliteyi belirleyecek ilkeler, toplam kalite yönetimi ilkeleridir.
* Sıfır hata performans standardı
* Hataların önlenmesi, sürekli gelişim ve tüm işlemlerin yalınlaştırılması
* Sorumluluğun devredilmesi, tüm çalışanların motive edilmesi ve eğitilmesi. Tedarikçi ve
müşterilerin kalitenin sağlanması ortak hedefi çerçevesinde entegrasyonu.

7- Her Simge Tur çalışanı, kurumun saptadığı standartları sağlayabilmek için, günlük işlerdeki
kaliteden ve kendi sorumluluk alanı içindeki iş sürecinin sürekli gelişmesinden sorumludur.

İş Ahlakı:
Yüksek ahlaki değerler ve mesleki dürüstlük Simge Tur’ un belirleyici özelliğidir. Şirketimiz her çalışanının, bu ahlaki standartlara uyması, Müşteriler, tedarikçiler, sözleşmeli ortaklarımız ve iş yaptığımız diğer kişiler karşısındaki saygınlığımız açısından önemlidir.
Tam bir profesyonel davranışla müşterilerimize, tedarikçilere ve diğer ticari ortaklarımıza karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için her çabayı gösteririz.
Simge Tur’ un çalışanları görevlerini dürüst ve adil bir şekilde yerine getirir. Doğal çevreye saygı ve topluma katkı yönetimi, Kurumsal önceliklerimizin başında gelir. Simge tur’ un çalışanları görevlerini çevreye ve toplumsal temel değerlere saygılı yapar.
Simge Tur’ un yürürlükteki ve gelecekteki çalışmaları, prosesleri, çevre standartları ve yasaları ile uyumlu olmak zorundadır.
Şirketimiz, çevre bilincinin gelişmesine, kamu politikalarının yaşama geçmesine katkıda bulunur.
Görevlerini çevreye karşı sorumluluk içinde yerine getirmesi için çalışanlarını eğitir, yetiştirir,
destekler.

Google Reklamları

İletişim Bilgileri :

Adres : Mitatpaşa cad. kanaat sok. no:1/1
İl / İlçe / Semt : İstanbul » Ataşehir » çakmak
Telefon : +90 216 3281271Dahili : 15
GSM Telefon : +90 532 5280753
Fax : +90 216 3281281
Eklenme Tarihi : 6 Ekim 2009 Salı
Ziyaret Sayısı : 3.612

Tıklayın! Firmanızın ücretsiz reklamını yapın.

Simge Tur Turizm ile benzer firmalar :

 Turhan Yavuz Para Kasaları
çelik kasa,güvenlik,para kasası,kuyumcu kasası,kasa,çelik,kilit,şifre,dolap,evrak,koruma,elektronik,mekanik,manuel,asansör
http://www.izmircelikkasa.com    İzmir    Karabağlar    Güvenlik Malzemeleri

 Bayraklar Turizm Ltd Stı
KULTUR TURU, TRANSFER VE REHBERLIK HIZMETI, UCUZ UCAK BILETI, ARAC KIRALAMA, OTEL REZERVASYONU, EMLAK DANISMANLIGI VE ORGANIZASYON ALANLARINDA UZMAN KADROSU VE PROFESYONEL YAPISIYLA HIZMET VERMEKTEDIR
http://www.bayraklarturizm.tr.gg    Antalya    Merkez    Seyahat Acenteleri

 Turgutlar Yapı Malzemeleri
Turgutlar Yapı Malzemeleri firması - şenpres - küresel vana - doğalgaz vanası - radyatör vanası - kombi seti - kollektör - pprc vana - çekvalf - gaz flexi - ocak flexi - fankoil flex - nipel - uzatma - rediksiyon - doğalgaz kelepçesi - batarya - musluk - duş seti - kilitli vana alanlarında hizmet vermektedir.
http://www.turgutlaryapi.net    İstanbul    Beyoğlu    Sıhhi Tesisat Malzemeleri

 
 
 
 

 
 
Şişme Yatak Akülü Araba Şişme Havuz Bebek Havuzu Puzzle Kumandalı Araba
 
 

 

Ana sayfa - Ürün ve Hizmetler - İl ve İlçeler - İller - Firmanızı Ekleyin - Üye Girişi - Yeni Üye - Bize Yazın - Online Kullanıcı : 210
Alışveriş Siteleri - Kampanyalar - Akülü Araba - Tatil Rehberi - Puzzle - Oyuncak - Puzzle Oyunları