Firma Rehberi


 

Ana Sayfa Ürün ve Hizmetler İller Firmanızı Ekleyin Bize yazın İstatistikler Popüler Üye Girişi

 
 

 
 

Marka Tescil ve Web Tasarım

Kategori : Danışmanlık » Marka & Patent

Bu firmayı açılış sayfası yapın!

Bu firmayı sık kullanılanlara ekle!

Firma detaylarını yazıcıya gönder!

Firma Adı : Marka Tescil ve Web Tasarım
Web Adresi : http://www.turknetpatent.com
Kısa Açıklama : Marka tescili ve patent konularında faliyet göstermekteyiz.

Marka Tescil ve Web Tasarım Hakkında :

Marka tescili nedir?
Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması
koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle
görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.
Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya
ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz.
Marka tescili; bu işaretlerin haksız ve bilinçsiz kullanımı engellemek ve bu sebeple doğacak her türlü zararın önüne
geçmek için markayı koruma altına almaktır.
 
° Neden marka tescili yaptırmalıyım?
556 sayılı KHK tescilli markanın sahibine sağladığı hakları belirlemiştir;
a) Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli markayı, benzerlerini ve halk
üzerinde tescilli marka ile karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj
elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz
kullanılmasının önlenmesini isteme,
b) Tescilin hukuki olarak sağlayacağı tescilli bir markanın başkasına devir edilebilirliği miras yolu ile intikal edilebilirliği,
kullanma hakkının lisans konusu olabilirliği, rehin ve teminat olarak gösterilebilirliği gibi haklardır.
Yukarıda bahsedilen haklardan yararlanmak ve aynı zamanda piyasada mal ve/veya hizmetlerinizle ilgili olarak tekel
hakkı sağlamak için marka tescili yaptırmalısınız.
Marka tescili ile diğer firmaların düşük kaliteli ürünlerde markanızı kullanarak,markanıza verecekleri değer kaybını
engelleyebilirsiniz.
 
° Şirketimizin ticaret sicilde kaydı var, marka tesciline gerek var mı?
Ticaret ünvanı ticaretle uğraşan şahıs veya firmanın kimliğini göstermekte olup marka ma lveya hizmete bağlı bir ismi,
işareti veya logoyu vurgulamaktadır. Marka genelde şirketle birlikte ortaya çıkmaktadır. Fakat daha sonra oluşturulmuş
olsa bile tanınmışlık açısından şirket isminden önde gitmekte ve şirketin değerini artırmaktadır.Bununla birlikte ticaret
odasında yapılan kayıtlar sadece ticaret ünvanlarını korumaktadır.Marka tescilinde ise herhangi bir şirkete ait birden
fazla marka tescil edilebilmekte ve hepsi tescilli markalar asağlanan haklardan ayrı ayrı yararlanmaktadır.
Ticaret ünvanları benzer isimlerle alınabilmekte ise de marka tescilinde benzer kelime, logo ya da işaretler red
edilmektedir.Ticaret sicil kaydının sağladığı hukuki haklar markada olduğu gibi net ve açıkça belirtilmemiştir.
° Marka tescili için kimler başvurabilir?
Marka tescili T.C. sınırları içersinde ikametgahı olan ya da sınai ticari uğraşıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerce,
ayrıca Paris sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip
kişilerce elde edilir.
 
° Marka tescili ne kadar zamanda tamamlanır? Koruması tüm dünyada geçerli midir?
Marka tescili başvurusu herhangi bir itiraz gelmediğinde 10-12 ay içerisinde tescil ile sonuçlanır ve Türk Patent Enstitüsü
tarafından başvurunun kabul edildiği tarih, saat ve dakika itibariyle 10 süreyle koruma sağlamaktadır.
Bu koruma hakkı onar yıllık dönemler halinde sınırsız sayıda yenilenir.Başvurunun yapılmasını takiben başka bir firma
tarafından aynı isim,şekil, logo ve işaretler ,aynı sektörde müracaat edilmesine rağmen tescil verilmez.
Tescil edilen marka sadece tescil edildiği sektörler için ilgili ülkede geçerlidir. Türkiye'de müracaat edilen bir markanın
diğer dünya ülkelerinde koruma hakkı ancak o ülkelere yapılacak tescil müracaatı ile sağlanabilir.
 
° Markamı tescil ettirmek istiyorum, ne yapmalıyım?
Tescil edilmesini istediğiniz markanızın, mal/hizmet eşya sınıflarındaki sektörlere göre hangi sınıflarda yer aldığını tespit
etmeniz gerekir. Bu sınıfları belirledikten sonra markanızın detaylı araştırmasını yapmanız gerekecektir.
Sektörel anlamda yaptığınız araştırmanın olumlu olması halinde gerekli evrakları hazırlayarak tescil işlemlerinizi
başlatabilirsiniz.
 
° Hangi sınıflarda müracaat etmeliyim?
İlk öncelikle faaliyet gösterdiğiniz ana sektörü tespit edip ilgili ürün ve/veya hizmelerinizi belirlemeniz gerekecektir.
Bunun yanında ileride gerçekleştirmeyi düşündüğünüz yatırımlar, yeni ürünler, yeni hizmetleri de gözönüne alarak
alternatif sınıflarda da müracaat etmek gerekir. Örneğin sadece “nevresim takımı” imal ediyorsanız ki bu emtia
24 sınıfın 2.paragrafında yer almaktadır, bunun yanında diğer alt bölümleri {örneğin; 23 (iplikler), 25 (konfeksiyon),
35 (mağaza hizmetleri) }almanız tavsiyemizdir.
Zira aynı sınıftaki alt bölümler fiyat farkı yaratmamaktadır. Ayrıca alınmayan sınıflarda başka firmaların bu sınıflarda marka
tescilini alabileceğini düşünmek gerekir.
Alternatif ve koruma kapsamını sağlamlaştırıcı sınıfların tescil edilmemesi halinde ileride tekrar müracaat gerekecek ve
ayrı belge almak zorunda kalacaksınız.
 
° Marka tescil işlemleri için ne kadar bir bütçe ayırmalıyım?
Marka tescil işlemleri için müracaat harcı, Türk Ticaret.net hizmet bedeli ve belge bedeli için bütçe ayırmak gerekir.
Müracaat harcı ve hizmet bedeli müracaat aşamasında ödenmesi gerekir. Belge bedeli ise Türk Patent Enstitüsü'nün
gerekli incelemeleri yaptıktan ve kabul aşamasına geldikten sonra ödenecek rakamdır.
Müracaat harcı 1 sınıf için 104 YTL, 2.sınıf için 204 YTL, 3 sınıf için 304 YTL olup 3.sınıftan sonraki her sınıf için 199 YTL'dir.
Hizmet bedeli ise sınıf sayısı kaç tane olursa olsun 199,99 YTL'dir. Takribi 1 yıl sonra ödenecek olan belge bedeli ise 417
YTL'dir. Sözkonusu fiyatlar her yıl güncellenmektedir.
 
° Marka tescil müracaatı olumsuz sonuçlanabilir mi? Markanın red veya kısmi red olması ne demektir?
Bu aşamadan sonra ne yapmam gerekir?
Tescil müracaatı yapılan her markanın tescil belgesi alacağı yönünde kesin bir ifade yoktur. Zira tescil süreci inceleme,
araştırma, değerlendirme ve yayın süreçlerinden oluşan uzun bir süreçtir.
Müracaat yapılmadan önce markanın mutlaka araştırma yapılması gerekir. Marka araştırmaları;
Türk Patent Enstitüsü'nün incelemesinde olan markaları kapsamadığı için inceleme aşamasında olan markalar
görünmeyecektir. (TPE tarafından kodlaması yapılmamış markalar görünmemektedir.)
Marka müracaatınızdan önce yakın bir tarihte aynı sektörlerde müracaat edilmiş başka bir markadan veya benzer
markalardan gelecek itiraz ile markanın red (markanın iptaledilmesi) veya kısmi red (müracaat edilen emtialardan bir
kısmının çıkartılması) olması mümkündür.
Eğer markanız red olduysa Türk Patent Enstitüsü'nün red gerekçesinin incelenmesi ve türkticaret.net marka vekillerinden
bilgi alınmasıyla gerek görüldüğü taktirde itiraz edilebilir.
Eğer markanız kısmi olarak reddedilmiş ise kalan mal ve/veya hizmetler incelenerek gerek varsa itiraz edilmelidir.
Red veya kısmi red durumlarında türkticaret.net marka uzmanlarından yardım almanızı tavsiye ederiz.
 
° Marka Tescili için gerekli belgeler nelerdir, nasıl göndermeliyim?
Marka tescil müracaatı için faaliyet belgesi veya ticaret sicil gazetesi (fotokopi), Marka örneğiniz (logo varsa) ,noter onaysız
vekaletname gereklidir.
Bu evrakları www.turkticaret.netüye yönetim ekranınızdan belge gönderme bölümünden gönderebileceğiniz gibi
faks veya posta yoluyla da iletebilirsiniz.
 
° İşlemlerin akışı ve belgelerim ile ilgili nasıl bilgi alabilirim?
Konu ile ilgili işlemlerinizi üye Yönetim panlelinizden takip edip süreçler ve belgeleriniz hakkında bilgi alabilirsiniz
 
° Marka tescil belgemi aldıktan sonra yapmam gereken herhangi bir konu var mı?
Marka tescil işlemi sonuçlandıktan ve marka belgeniz tarafınıza iletildikten sonra markanız müracaat tarihinden itibaren
10 yıl süreyle tescillenmiş olacaktır. Bu sürenin dolmasına 6 ay kaldığında yenileme işlemleriniz hakkında Netyapim.com
tarafınıza bilgi verecektir.
Bunun yanında tescil edilen markanın iyi ve kötü niyetle de olsa benzer isim, şekil veya logolar ile müracaatları yapılabilir.
Bunun için markanızı aylık olarak izlemeniz gerekecektir. Netyapim.com bu marka takip işleminizi sizin adına ücretsiz
yapacak ve heray düzenli olarak bilgi verecektir. Zira Türk Patent Ensititüsü'nün aylık olarak yayınladığı resmi markalar
bülteni takip edilmez ve benzer markalara itiraz edilip iptal ettirilmez ise tescili kesinlik kazanacaktır.
Tescili kesinlik kazanan markaları ise ancak iptal davası açarak iptal etmek gerekecektir. Hem masraflı hem de kesinlik
içermeyen dava işlemleri ile uğraşmamak adına markanızın takip edilmesi tavsiyemizdir.

Google Reklamları

İletişim Bilgileri :

Adres : İnönü Mah. Alpkaya Cad. Erdoğan Ap. No:85/1
İl / İlçe / Semt : İstanbul » Kadıköy » kayışdağı
Telefon : +90 216 3351414
Fax : +90 216 5721538
Eklenme Tarihi : 29 Ağustos 2008 Cuma
Ziyaret Sayısı : 1.574

Tıklayın! Firmanızın ücretsiz reklamını yapın.

Marka Tescil ve Web Tasarım ile benzer firmalar :

 Yıldız Serigrafi Lazer Markalama Etiket İmalatı
1999 yılında kurulan firmamız, laser markalama, serigrafi baskı, tampon baskı, etiket imalatı alanında hizmet vermektedir.
http://www.bursalazermarkalama.com    Bursa    Yıldırım    Tanıtım Hizmetleri

 Ata Patent Marka Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Marka ve patent konularında hizmet vermekteyiz.
http://www.atapatent.net    Gaziantep    Şehitkamil    Marka & Patent

 Markariva Otel Ekipmanları
markariva otel ve hastane tekstili sıvı geçirmez leke tutmaz,mikrobiotik çarşaflar ve yastık kılıfları.alezler.medical çarşaflar.dertsiz masa örtüleri.özel kumaştan üretilmiş.sıvı geçirmez leke tutmaz.markariva güvencesi ile..
http://www..otel-ekipmanlari.com    İstanbul    Bakırköy    Otel Ekipmanları

 
 
 
 

 
 
Şişme Yatak Akülü Araba Şişme Havuz Bebek Havuzu Puzzle Kumandalı Araba
 
 

 

Ana sayfa - Ürün ve Hizmetler - İl ve İlçeler - İller - Firmanızı Ekleyin - Üye Girişi - Yeni Üye - Bize Yazın - Online Kullanıcı : 454
Alışveriş Siteleri - Kampanyalar - Akülü Araba - Tatil Rehberi - Puzzle - Oyuncak - Puzzle Oyunları