Firma Rehberi


 

Ana Sayfa Ürün ve Hizmetler İller Firmanızı Ekleyin Bize yazın İstatistikler Popüler Üye Girişi

 
 

 
 

Biltem Bilgi Teknoloji Makine Mühendislik Ltd. Şti.

Kategori : Makine Sanayi » Çeşitli Makine Firmaları » Makine İmalatçıları

Bu firmayı açılış sayfası yapın!

Bu firmayı sık kullanılanlara ekle!

Firma detaylarını yazıcıya gönder!

Firma Adı : Biltem Bilgi Teknoloji Makine Mühendislik Ltd. Şti.
Web Adresi : http://www.biltem.org
Kısa Açıklama : Kömür ve sıvı doğalgazı anında yakabilen çift yakıtlı iki yanma odalı dumansız kazan imalatı yapmaktayız.

Biltem Bilgi Teknoloji Makine Mühendislik Ltd. Şti. Hakkında :

HAVA KİRLİLİĞİNE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM 

Bilindiği gibi Türkiye kömür rezervleri bakımından zengin ülkeler arasında yer almaktadır.  Ancak yerli kömürlerimizin büyük bölümünün uçucu oranı yüksek genç linyitlerden oluşması, özellikle ısıtmada kullanım sırasında önemli ölçüde hava kirliliğine yol açmaktadır. Şehirlerimizin çoğunda mevcut geri teknolojik kalorifer ve sobaların yakılmasıyla hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara vardığı, çevre ve insan sağlığını tehdit ettiği bilinmektedir.

Yüksek uçuculu yerli kömürlerimiz, mevcut geri teknolojik kazan ve sobalarda yakılırken büyük oranda duman oluşumuna neden olduğundan, doğalgaz kullanımına parelel olarak, uçucu oranı düşük ithal kömür kullanımı da hava kirliliği sorununa bir önlem olarak uygulanmış ancak, bugüne kadar uçucu oranı yüksek kömürleri de yüksek verimle ve dumansız yakabilecek yeni yakma sistemlerinin geliştirilmesi yönünde bir yaklaşım kamuoyunda yeterince tartışılmamıştır. 

Bu yaklaşım doğrultusunda, kurucumuz Sn. Ali Nizami ÖZCAN’nın üniversitede akademisyen olarak görevli iken, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünde master tezi ve TÜBİTAK Isıtek–23 nolu proje çerçevesinde yaptığı çalışma tamamlandıktan sonra, Dumansız kazan projesi, hiçbir resmi veya özel kurumun desteği alınamadan, tamamen kendi kısıtlı imkanlarıyla yürüttüğü ve zorluklarla dolu 15 yılı aşkın araştırma geliştirme ve optimizasyon çalışmaları sonunda, patenti alınarak uygulama aşamasına getirilmiştir.

Türkiye'deki yerli kömürlerin, mevcut kazan ve sobalarda yakılması hava kirliliği sorununu gündeme getirmesine karşın, halen bu kömürlerin ısıtmada yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Yerli kömürlerin kullanımından vazgeçilmesi, ülke ekonomisi açısından getireceği büyük yük nedeniyle mümkün olmadığından, mevcut geri teknolojik kazan ve sobaların yerine bu kömürleri de yüksek verimle ve dumansız yakabilecek yeni teknolojik kazan ve sobaların geliştirilerek süratle ekonominin ve tüketicinin hizmetine sunulması kaçınılmaz hale gelmiştir.

ISO Kalite Belgeli BİLTEM - Bilgi Teknoloji Mühendislik firmamızca seri üretim aşamasına getirdiğimiz yeni teknolojik TSE belgeli “Çift Yakıtlı” Dumansız Kazan, yerli kömürleri de yüksek verimle ve dumansız yakabilme özelliği ile kömürden kaynaklanan hava kirlirliliği sorununa çözüm getirirken, hem yerli kömürlerimizin yaygın bir şekilde kullanımına imkan sağlayarak ulusal kaynaklarımızın verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamakta, hem de tasarrufla ithal kömür tüketimini azaltarak döviz kaybını önlemektedir.

Özellikle yüksek uçuculu kömürlerin yanma özellikleri göz önüne alınarak tasarımlanmış olan BİLTEM Dumansız Kazan, kömürü üç aşamalı bir süreçle ön ısıtma ile damıtarak, hem yanıcı gazları hem de kömürün sabit karbon kısmını yanma odasında tam yakarak; baca çıkışında herhangi bir filtre sistemine gerek duymadan duman oluşumunu kaynağında önlemektedir.  Dumanın büyük bölümünün yanmamış hidrokarbonlardan oluştuğu göz önüne alınırsa, bu hidrokarbonları tam yanma koşullarında tümüyle yakabilmesi nedeniyle Dumansız Kazan için “DUMANI YAKAN KAZAN” tanımlaması da uygun görülebilir.

Mevcut kazanlarda, yerli kömürlerin içindeki %40'lara varan uçucu maddeler eksik yanma nedeniyle yanmamış hidrokarbonlar olarak duman şeklinde bacadan çıkmaktadır. BİLTEM Dumansız Kazanda bu hidrokarbonların tümü yakıldığından, yani kazanın yüksek yanma veriminden dolayı sağladığı yakıt tasarrufu açıkça görülmektedir.  Yapılan deneysel ölçümler de bunu kanıtlamıştır.   

TSE ısı laboratuarında yapılan testlerde BİLTEM Çift Yakıtlı Dumansız Kazanın ısıl verimi Tunçbilek linyitinde %86,7, ithal kömürde %87,2, sıvı yakıtta 90,6 olarak ölçülmüştür. Ankara Büyükşehir Belediyesi kuruluşu EGO ve BELKO tarafından işletme şartlarında doğalgazla yapılan ölçümlerde ise ısıl verim %92,6 olarak ölçülmüştür. İşletme şartlarında kömürle yapılan ölçümlerde, Dumansız Kazanın mevcut klasik kazanlara oranla %33 oranında yakıt tasarrufu sağladığını göstermiştir. 

Gazi Üniversitesi tarafından Ağaçlı linyiti kullanılarak yapılan emisyon ölçümlerinde, Dumansız Kazanın klasik yarım silindirlik tip kazana oranla, duman şeklinde bacadan çıkan hidrokarbonlarda %99.87 oranında azalma, aynı şekilde zehirli gaz olan CO (karbon monoksit) emisyonunda da %99.75 oranında azalma kaydedilmiştir. 

Dumansız Kazan, sanayi ve ısıtma tesislerinde ekonomik bir yük getirmeden, bacada herhangi bir filtre sistemine ihtiyaç duymadan, duman oluşumunu tam yanma ile kaynağında önleyerek ve sağladığı % 25–45 yakıt tasarrufuyla kendisini ortalama 2 yıl, sıvı yakıt veya LPG den kömürlüye dönüşümde ise 3 ay içinde amorti ederek kömürden kaynaklanan hava kirliliği sorununu tamamen çözmektedir.           

Yine TS 4040 ve TS 4041 standartlarına göre, BİLTEM Dumansız Kazan ile kömür yakılarak yapılan deneylerde ve işletme şartlarında baca gazındaki kirletici emisyonlar ölçülerek, yanmadan kaynaklanan kirletici emisyonları 02.11.1986 tarih ve 19269 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği” ve 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ile 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” nde belirlenen sınır değerlerinin çok altlarında emisyon değerleri elde edilmiştir. 

Böylece, BİLTEM Dumansız Kazan ile kömür yakmada duman tarihe karışmakta, kömürden kaynaklanan hava kirliliği sorunu tamamen çözülmektedir.  

Ayrıca Dumansız Kazanın, günlük işletmede ateşçi faktörünü en alt düzeye indirmesi, ateşçi müdahalesine gerek kalmadan otomatik sürekli kömür besleme özelliği ile büyük işletme kolaylığı ve ısıtmada konfor getirdiği açıkça görülmüştür.  Kalorifercinin kazanın kömür haznesini sabah ve akşam birer sefer doldurması yeterli gelmektedir. Büyük kapasiteli ısıtma ve buhar kazanlarında ise kömür yüklemede ve yanma kontrolünde ateşçi faktörünü tamamen devreden çıkaran tam otomasyon sağlanmıştır. 

TS 497 standartlarında “Çift Yakıtlı” olarak kömürde 40 000 – 5 000 000 kcal/h, sıvı yakıt/ doğalgazda 55 000- 6 000 000 kcal/h kapasite aralığında sıcak su ve buhar kazanı olarak, tamamen yerli malzeme ve işçilik kullanımıyla TSE Belgeli olarak imal edilen “Çift Yakıtlı, İki Yanma Odalı, Katı Yakıtta Otomatik Yüklemeli, Yüksek Verimli Dumansız Kazan” özel tasarımlı kömür yakma bölümünden bağımsız, ikinci bir özel sıvı yakıt/doğalgaz yanma odası sayesinde hiçbir tadilat gerektirmeden istendiği an sıvı yakıt veya doğalgaz da yakabilecek özelliğe sahiptir.  Bu durum ileride doğalgaz gelecek alanlara da şimdiden kömürü dumansız bir şekilde yakma imkânı getirirken, tüketici açısından günün koşullarına göre, yakıt seçme özgürlüğü de sunmaktadır.  

Çift Yakıtlı Dumansız Kazan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı “2006 yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları”nda Birim Fiyat No 152-3000'e ve 153-5000’deki teknolojik şartları terine getirmektedir.  

BİLTEM Dumansız Kazanın ülke ekonomisine katkısı, sadece sağladığı %35 kömür tasarrufu açısından değil, bacadan gözle görülmeyecek düzeyde (mevcut klasik kazanlara oranla %99 oranında) duman emisyonunu ve zehirli gazları azaltması özelliğiyle insan ve çevre sağlığı açısından değerlendirilirse, parasal karşılığının ölçülmesi mümkün değildir. Yerli kömürün Dumansız Kazanda klasik kazanlarda yakılan ithal kömüre oranla kat ve kat temiz yakılabilmesi nedeniyle, Dumansız Kazan yerli kömürlerimizi ısıtmada hava kirliliği kaygısı olmadan rahatça kullanma olanağı sunmaktadır.  Bunun, hem ulusal kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılması, hem de geniş istihdam olanakları yaratması açısından ülkemiz ekonomisine katkısı da önemli boyutlarda olacaktır.  

Sonuç olarak 15 yılı aşkın mühendislik emeği ve birikimiyle geliştirilerek ISO 9001:2000 kalite belgeli BİLTEM - Bilgi Teknoloji Mühendislik firmamız tarafından üretimi yapılan yeni teknolojik Çift Yakıtlı Dumansız Kazanı, kömürde yakıt tasarrufu ve konfor sağlayarak hava kirliliğini önleme özelliği ile, ve ayrıca katı, sıvı/gaz yakıt seçme özgürlüğü sunarak hava kirliliği ve ısıtma sorununa en etkin çözüm olarak ülkemiz ve dünyamız ekonomisinin ve insanlığın hizmetine sunmanın gururu içindeyiz. 

BİLTEM
Bilgi Teknoloji Mühendislik

BİLTEM KAZAN
BİLTEM KAZAN 2

Google Reklamları

İletişim Bilgileri :

Adres : Çetin Emeç bul. 6. cad. 61/5
İl / İlçe / Semt : Ankara » Çankaya » Öveçler
Telefon : +90 312 4723925
Fax : +90 312 4723928
Eklenme Tarihi : 10 Kasım 2007 Cumartesi
Ziyaret Sayısı : 5.237

Tıklayın! Firmanızın ücretsiz reklamını yapın.

Biltem Bilgi Teknoloji Makine Mühendislik Ltd. Şti. ile benzer firmalar :

 Bilgisayar Teknik Servisi
Saraç Bilişim, 2000 yılından bu yana bilgisayar ve yazılım teknolojileri üzerine uzmanlanlaşmış bir ekip tarafından kurulmuştur
http://www.teknikservisbilgisayar.com    Ankara    Çankaya    Bilgisayar

 Mer-cam Güvenlik Ve Bilgisayar Sistemleri Ltd.şti
Güvenlik Kamerası,Güvenlik,Otomatik Kapı,Bilgisayar ,Notebook Tamiri
http://www.mercam.com.tr    Mersin    Merkez    Montaj ve Bakım Hizmetleri

 Atlas Bilgisayar
Aidata Bafra satış temsilcisiyiz.
http://www.atlasbilgiislem.com    Samsun    Bafra    Masaüstü Bilgisayarlar

 
 
 
 

 
 
Şişme Yatak Akülü Araba Şişme Havuz Bebek Havuzu Puzzle Kumandalı Araba
 
 

 

Ana sayfa - Ürün ve Hizmetler - İl ve İlçeler - İller - Firmanızı Ekleyin - Üye Girişi - Yeni Üye - Bize Yazın - Online Kullanıcı : 267
Alışveriş Siteleri - Kampanyalar - Akülü Araba - Tatil Rehberi - Puzzle - Oyuncak - Puzzle Oyunları