Firma Rehberi


 

Ana Sayfa Ürün ve Hizmetler İller Firmanızı Ekleyin Bize yazın İstatistikler Popüler Üye Girişi

 
 

 
 

Akdan Danışmanlık

Kategori : Danışmanlık » Stratejik Danışmanlık

Bu firmayı açılış sayfası yapın!

Bu firmayı sık kullanılanlara ekle!

Firma detaylarını yazıcıya gönder!

Firma Adı : Akdan Danışmanlık
Web Adresi : http://www.akdan.com
Kısa Açıklama : Dış ticaret, finansman, pazarlama stratejileri, yeniden yapılandırma, insan kaynakları, eğitim, ar-ge, AB programları konularında hizmetinizdeyiz.

Akdan Danışmanlık Hakkında :

AKDAN Danışmanlık Ltd. Şti

“Kurumsal Yönetimde Çözüm Ortağınız”

 

Hakkımızda

 

AKDAN , değişik alanlarda uzmanlaşmış personeli ve çözüm ortakları ile müşterilerinin öncelikle ihtiyaçlarını belirler ve bunlara en uygun projelendirmeleri sunar. Bilgi, deneyim, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine bağlı hizmet anlayışıyla planlanan sürede ve maliyette hizmetlerini sonuçlandırır. AKDAN, sunduğu çözümler ve kurduğu sistemlerle müşterilerine rekabette avantaj sağlamayı garanti eder.

 

Tarafımızca sağlanan hizmetler temel olarak;

 

-         İş Geliştirme/Proje Geliştirme/Model Kurma

-     Finansman Yaratma ve Banka İlişkilerinin Geliştirilmesi

-         Proje Yönetimi

-         Yönetim Danışmanlığı

-         Girişim Danışmanlığı/İş Kurdurma

-         Marka Oluşturma ve Tanıtım Danışmanlığı

-    Dış Ticaret

-    Ar-ge Projelerinin Geliştirilmesi

-         Yatırım projelerinin fizibilite etüdlerinin hazırlanması 

-         İş planı hazırlanması

-         Pazar Araştırmaları

-    Eğitim

-    İnsan Kaynakları

 

alanlarındadır. AKDAN, müşteri yararını, kaliteyi ve hizmetlerde “katma değeri” ön planda tutarak, işletmelere “kurumsal  yönetimde çözüm ortağı” olur. Bu anlamda da kurumsallaşmış, faaliyetlerini sistem ve prosedürlere bağlamış bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutar, karı, zararı, başarıyı, başarısızlığı paylaşır. Akdan, hizmetlerin tesliminden sonra da müşterilerinin takibini yaparak ihtiyaç anlarında daima yanlarında olur.

 

Farkımız

 

AKDAN yaratıcılık fikrini en önde gelen ve ayırıcı özelliği olarak benimsemiştir. Bu nedenle iş geliştirme, proje geliştirme, model kurma AKDAN ‘ın en iddialı olduğu iş alanıdır.

 

İlkelerimiz

 

-Tüm faaliyetlerimizde müşteriye, çalışanlara, ortağa, rakiplere, topluma karşı daima dürüst davranmak.

 

-Kaliteyi daima ön planda tutmak,müşterilerimiz verilenle yetinse ve memnun olsa dahi, ona en iyisini vermek.

 

-Müşteriyi bilgi ile yönlendirmek ve müşteri isteklerini öncelikle yerine getirmek.

 

-Müşteri yararını, hizmetlerde katma değeri ve gizliliği esas almak.

 

-Kurumsallaşmış; faaliyetini sistem ve prosedürlere bağlamış bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak karı, zararı, başarıyı, başarısızlığı paylaşmak.

 

-Tüm personeli sürekli eğitmek,kişisel olarak geliştirmek,kendine çalışır bir psikolojiye eriştirmek ve gelecekte bağımsız işlerini kurarak çalışmalarını sağlamak.

 

- Sürekli yenilik ve değişim ile gelişmek.

 

Hedeflerimiz

AKDAN, kendi hizmet alanında global bir marka olmayı hedeflemektedir.

 

Stratejimiz

 

Yerelde uluslararası fonlarla çalışmak, uluslararası piyasalarda örgütlenmek ve iş yapmak.

 

Hizmetlerimiz

 

Tarafımızca sağlanan hizmetler temel olarak bankacılık, kurumsal finansman, muhasebe danışmanlığı, yönetim danışmanlığı, dış ticaret danışmanlığı, ar-ge danışmanlığı, kalite belgelendirme, pazar araştırması danışmanlığı,  eğitim; girişimcilik eğitimi ve danışmanlığı, yapılabilirlik raporlarının hazırlanması, iş ve proje geliştirme alanlarındadır. Farklı sektör ve büyüklükteki müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimiz daha geniş bir kapsamda aşağıda belirtilmektedir.

 

 • Dış Ticaret Danışmanlığı

Dış ticaret her işlemde kendine özgü riskler taşıyan karmaşık bir işlemdir. Dış ticaret konusunda müşterilerimize, işlemlerdeki muhtemel alıcı, ülke, taşıma ve kur risklerini azaltan, mümkün ise ortadan kaldıran danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ayrıca, işleme özgü dış ticaret modelinin oluşturulması, işletmelerde dış ticaret bölümlerinin kurulması, personelin eğitilmesi bir proje olarak ele alınmakta ve müşterilerimize hizmet olarak sunulmaktadır.

 

·        Marka Oluşturma ve Tanıtım Danışmanlığı :

İşletmelerin ürünlerini kendi markalarıyla ulusal ve uluslar arası pazarlarda tanınmaları ve tutunmalarının sağlanması , ürünlerindeki katma değerin yükseltilmesi amacıyla marka oluşturmada ve tanıtım amaçlı  gerçekleştirilecek ( web sayfası oluşturma vb.) tüm hizmetler tarafımızdan verilmektedir.

 

 • Proje Finansmanı

Yatırım finansmanında proje finansmanı çok cazip bir yöntemdir. Yatırımcı bakımından en uygun finansmanın temini  önemliyken, finansman sağlayan kurumlar açısından proje nakit akışı, karlılık, projenin tanıtımı önemli olmaktadır.  Tarafımızca, en düşük maliyetli alternatif finansman olanaklarının ortaya çıkarılması, finansör kurumlarla görüşmeler yapılması, başvuru, projenin anlatımı, raporlama sürecinin yönetimi ve sonuçlandırılması sürecinin tamamı yada alt süreçlerin yürütülmesi hizmeti verilmektedir.

 • Finansman Yaratma ve Banka İlişkilerinin Geliştirilmesi

AKDAN Danışmanlık , bankacılık ve diğer  mali sektör kurumları faaliyetleri, mevzuatı, hizmetleri ve prosedürleri konusunda oldukça deneyimli olup, bu deneyimlerini müşteri hizmeti olarak sunmaktadır.  Mevcut işlerin büyütülmesi ve geliştirilmesi ile yeni kurulan işlerin finansman ihtiyaçlarının temini için tarafımızca danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

 

 • Şirket Değerlemesi

Şirket değerinin bilinmesine çeşitli nedenlerle gerek duyulmaktadır. Hisse satışları, reorganizasyon ve strateji değişikliği  gibi durumlar için ihtiyaç duyulmasının yanı sıra, detaylı bir değerleme çalışması ile şirket değerinin artırılması için gerekli olan hususların belirlenmesi mümkün olacaktır. Yukarıda belirtilen durumların tamamı için tarafımızca profesyonel standartlarda değer tespit hizmeti verilmektedir.

 

·        Kalite Belgelendirme Danışmanlığı

İmalat ve hizmet endüstrilerinde kalite güvencesi için, firmanın kalite sisteminin geliştirilmesi, belgelendirilmesi  hizmetleri verilmektedir.( ISO , CE ... )

 

 •   Muhasebe Raporlama Hizmetleri

Bir çok  kuruluşlara  bir dizi muhasebe raporlama hizmeti sunmaktayız. Bu hizmetlerden başlıcaları mali tabloların enflasyon muhasebesi düzeltmelerini içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi, yabancı para cinsinden yeniden hazırlanması, yönetim raporlamalarının, ve kreditör kurumların istediği raporlamaların yapılaması, mali analiz, fizibilite olarak sıralanabilir.

 

 • Bütçe hazırlanması

Kar planlaması ve kontrol aracı olarak tanımlanan bütçenin önemi işletmeler açısından giderek daha önem kazanmaktadır.

Tarafımızca bütçe hazırlanması ve bütçe hazırlanması sürecinde danışmanlık sağlanması hizmetleri verilmektedir.  

 

 • İş Geliştirme

Müşterilerimize mevcut işlerin geliştirilmesi ve yeni yatırım alanlarının tespitinde danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

 

 • İş Planı

İş planı şirketlerin hedeflerine ulaşmasında yön gösterici bir işleve sahiptir. İşletmede başarı için, tarafımızca, vizyon, misyon, odaklanılmış bir strateji ve hareket planının yer aldığı iş planları hazırlanmaktadır.

 

 • Yeniden Yapılandırma ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı

Şirketimiz yeniden eğitme, yeniden yapılandırma, iyileştirme ve gerekmesi halinde tasfiye süreçlerinin yürütülmesi hizmetlerini vermektedir. İşletmenin bir bütün olarak anlaşılması doğru çözümlerin üretilmesine imkan verecektir.  Amacımız, mali güçlük içerisinde bulunan şirketler için en iyi çözümlerin bulunması ve iyileştirme çerçevesinde, bankalar, mali kuruluşlar, profesyonel danışmanlar, şirket ortakları ve çalışanları, borçlu ve alacaklılarla görüşerek optimum çözümlerin geliştirilmesidir.

 

 • Araştırma

Firmamızca, gerek mevcut işler gerekse iş geliştirme açısından; tahminlerin geliştirilmesi, hedef pazar ve alanların tespiti, sektör ve piyasa araştırması yapılmasını kapsayan araştırma hizmetleri verilmektedir.

 

 

 

 

 • Ar-Ge Danışmanlığı :

Firmamızca, müşterilerimiz tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge projelerinin nasıl değerlendirileceği, projelere hangi kriterler çerçevesinde destekler bulunacağı, destekler için gerekli başvuruların nasıl yapılacağı / yapılması hizmetleri verilmektedir.

 

 • Eğitim ve İnsan Kaynakları

Hizmetlerimizde amaç eğitimi uygulamaya dönüştürmektir. Bu amaç ile eğitimde uzmanlaşmak ve hizmetlerimizden yararlanmak konusunda müşterilerimize yeni bir imkan sunmayı hedeflemiş bulunmaktayız.

 • Girişimcilik Eğitimleri
 • Dış Ticaret
 • Genel Bankacılık
 • Enflasyon Muhasebesi
 • Bütçe Hazırlama Teknikleri
 • Uluslararası Muhasebe Standartları
 • Mali Tablolar Analizi
 • Teknik Analiz
 • Türev (Vadeli) Piyasalar
 • Emtia ve Kur Riskinin Yönetilmesi
 • Şirket Evlilikleri ve Satınalmaları
 • Yönetici Eğitimi
 • Pazar Araştırması
 • Yapılabilirlik Raporu Hazırlama Eğitimi
 • Döviz Kredileri
 • Uluslararası Piyasalardan Kredi Temini
 • Kredi Maliyetlerinin Hesaplanması Eğitimi
 • Kara Para Eğitimi
AKDAN

Google Reklamları

İletişim Bilgileri :

Adres : Cyberplaza B Blok No:223 Bilkent / Ankara
İl / İlçe / Semt : Ankara » Yenimahalle » Bilkent
Telefon : +90 312 2650120
Fax : +90 312 2650121
Eklenme Tarihi : 24 Nisan 2007 Salı
Ziyaret Sayısı : 4.155

Tıklayın! Firmanızın ücretsiz reklamını yapın.

Akdan Danışmanlık ile benzer firmalar :

 Süpernet-IPIM Danışmanlık
İş dünyası için pazarlama biliminin temelleri üzerinde, internet dünyasında uygulanabilir, stratejiler geliştirmek ve internette pazarlama için yol haritası çizmek ve iş dünyasını internetten pazarlama alanında bilinçlendirmek, İş dünyasına internetten pazarlama becerilerine sahip uzmanlar yetiştirmek.
http://www.internettenpazarlama.com    İstanbul    Beyoğlu    İş Dünyası

 Adr Eğitim Ve Danışmanlık Ltd. Şti.
ADR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD 232 433 15 10 -Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapacak şöförlerin bulundurmak zorunda oldukları ADR Sürücü Sertifikası 2010 yılında Türkiye karayollarında sorulmaya başlanacaktır. Hali hazırda bazı rafineri tesislerinde ve 25755 sayılı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında taşıma lisansı başvurularında istenmektedir.
http://www.adrdanismanlik.com.tr    İzmir    Konak    Sürücü Kursu

 Or-Met Danışmanlık İletişim Ltd. Şti.
Firmamız sistem kurulumu danışmanlığı ve eğitimleri vermektedir.
http://www.iso9001.8k.com    Ankara    Çankaya    Kalite Yönetimi

 
 
 
 

 
 
Şişme Yatak Akülü Araba Şişme Havuz Bebek Havuzu Puzzle Kumandalı Araba
 
 

 

Ana sayfa - Ürün ve Hizmetler - İl ve İlçeler - İller - Firmanızı Ekleyin - Üye Girişi - Yeni Üye - Bize Yazın - Online Kullanıcı : 240
Alışveriş Siteleri - Kampanyalar - Akülü Araba - Tatil Rehberi - Puzzle - Oyuncak - Puzzle Oyunları